AKADEMIA GÓRNIKA

Wychodząc naprzeciw sygnałom mówiącym o pogarszającym się stanie sprawności fizycznej naszych dzieci i ubogą ofertą skierowana do najmłodszych uczniów zainteresowanych piłką nożną, stworzyliśmy w naszym mieście Akademię Piłkarską Górnik Wałbrzych dla dzieci w wieku 4-18 lat. Naszą działalność pragniemy skierować przede wszystkim na wszechstronny rozwój naszych młodych adeptów poprzez zabawę i stopniowe wchodzenie w tajniki piłkarskiego abecadła.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Chcemy monitorować wyniki w nauce, pomagać, motywować i zachęcać dzieci do pracy i nauki. W naszej działalności nie przewidujemy żadnych testów i kryteriów naboru. Każdy uczestnik naszych zajęć będzie mógł odnaleźć swoje pozytywne strony i w nich się realizować. Działania Akademii nie są nastawione na konieczny wynik sportowy, to dla nas sprawa podrzędna i nie mająca wpływu na program i zakres szkolenia.

Do udziału w naszym przedsięwzięciu chcemy zaprosić również dzieci z sąsiednich miejscowości i szkół, gdyż tylko otwarcie się na różne środowiska daje efekty wychowawcze i prawidłowe relacje międzyludzkie, które również pragniemy kształtować wśród młodych ludzi.

W szkoleniu młodych charakterów będzie nas wspierał kodeks –regulamin naszej akademii, czyli zasady postępowania i zachowania, które będą pomagały w wychowaniu dzieci poprzez zdrową rywalizację, integrację, zabawę i wspaniałą atmosferę w grupie.