OŚWIADCZENIE

Nasz Klub nie akceptuje przemocy i chuligaństwa. Oto oświadczenie Klubu:

 

 

W mediach w ostatnich dniach ,pojawiły się informacje o napaści na uczestników protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Wałbrzychu, przez grupę kibiców wykorzystujących barwy naszego Klubu. Oświadczamy, że stanowczo potępiamy wszelkie przejawy agresji oraz zachowania szkalujące dobre imię Górnika Wałbrzych, które z trudem staramy się odbudować. Jako Klub nie zgadzamy się na legitymizowanie przemocy i chuligaństwa naszymi brawami.

Zarząd i Członkowie Klubu Piłkarskiego Górnik Wałbrzych