HUBERT DZIĘKUJEMY

Po okresie wypożyczenia z Górnika Boguszów- Gorce Hubert Kak podjął decyzję o powrocie do
macierzystego klubu.
Hubert dziękujemy za czas spedzony w Górniku i życzymy powodzenia.